Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXXVII.

1958

V lednu byla projednávána příprava ordinace vikáře, upřesňován její program a také projednávána příprava společné rodinné dovolené v Bílém potoce. Na březnovém zastupitelstvu byla projednána zpráva o životě sboru a hospodaření a účty za rok předešlý. Dále schválen rozpočet na rok 1958.

V dubnu se hovořilo o přípravě konfirmace (ve sboru bylo 50 konfirmandů). Dále byl také schválen projekt na úpravu kazatelny a částečné vymalování modlitebny. V září byl projednáván postup pro přihlašování k náboženství a byly připravovány doplňovací volby do staršovstva. V závěru roku konstatován pokles přihlášených k výuce náboženství na 72. Na listopadovém sborovém shromáždění bylo schváleno navýšení počtu členů staršovstva z 16 na 18 a bylo zvoleno 10 starších, 9 náhradníků a 40 zastupitelů. Předsedou staršovstva a zároveň kurátorem byl zvolen bratr Filipi, jeho zástupcem bratr Laichter, jednatelem bratr Benátčan, pokladníkem bratr Kejř, účetním bratr Chadim a správcem domu bratr Libra. V prosinci bylo schváleno zrušení jednoho krámu s tím, že má být upraven na pokoj a připojen k bytu kostelníka.

1959

V začátku roku projednávány podněty bratra Lukla ke společné modlitbě Páně při bohoslužbách a k hledání nových forem práce. V březnu podal bratr Hromádka přehled o ekumenické práci. V květnu jednáno o úpravách v modlitebně zejména o varhanách — zda mají být opraveny, nebo nahrazeny novými. Za bratra Coufala a bratra Libru byli povoláni sestra Kellerová a bratr Vondrák. Při květnovém projednávání zprávy o životě sboru byl ze strany zastupitelstva projeven o toto téma živý zájem.

V listopadu odešel z časnosti tohoto světa bratr Kejř. Na jeho místo ve staršovstvu nastoupil bratr Novotný.

V listopadu byly dokončeny úpravy modlitebny, při kterých byl do prvního segmentu vepsán nápis: Bůh láska jest; a dále Kdo v lásce přebývá v Bohu přebývá a Bůh v něm.

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 76, ročník 2007. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech