Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Z historie vinohradského sboru XXXVIII.

1960

V únoru přistoupil do sboru dr. Drbohlav. V únoru také začaly přípravy oslav 70. výročí vzniku sboru. Téma oslav znělo: Úkoly a poslání sborů, termín oslav určen na 30. dubna. Tento den pak kázáním posloužil bratr Růžička, předmluva proslovena bratrem Hromádkou.

V dubnu pak započala oprava střech a věže – vše s rozpočtem 30.000 Kč. V prosinci sbor organizoval vzdělávací večer, na kterém promluvil bratr Hromádka o ekumenismu.

1961

12. ledna bylo vzpomenuto úmrtí kurátora bratra Filipiho. Byla provedena volba kurátora, za kterého jednomyslně zvolen bratr Laichter, za místokurátora pak bratr Bakos. Bratr Kantorek vstoupil do důchodu, byl s ním tedy ukončen pracovní poměr a domluveno, že dále bude konat službu ve sboru na základě dohody.

Na podzim byla dohodnuta spolupráce se sborem v Uhříněvsi. Prvá návštěva konána 15. října.

1962

V začátku roku byla zvolena Pastorální komise. Sbor pokračoval ve spolupráci s uhříněveskými. V květnu bylo jednáno o renovaci varhan nebo koupi nových. Na základě doporučení odborníků komise, která se tomu věnovala, byla doporučena rekonstrukce a rozšíření stávajících varhan předpokládaným nákladem 120.000 Kč. V červnu staršovstvo takto doporučenou rekonstrukci schválilo.

Ke konci roku skončil bratr M. Filipi s funkcí domovníka a uvolnil domovnický byt. V této věci jednáno s bratrem Musilem.

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

Vyšlo v Hroznu č. 77, ročník 2007. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech