Výběr z Hroznů  obsah   předchozí

Konfirmace IV.

26.4.1953

foto: konfi

Fotografie pro vzpomínku je z poslední konfirmace, kterou vedl před svým odchodem do důchodu bratr farář Bedřich Jerie ve vinohradském sboru a která se konala 26. 4. 1953. Lze ji spojovat též s číslovkou první, a to s ohledem na náš věk – konfirmandů. Na rozdíl od těch před námi bylo nám již 15 let, což souviselo se změnou dřívější tříleté měšťanské školy na čtyřletou jednotnou „střední“ školu. Spolusedící bratři s b. farářem –oba nahrazovali nepřítomného tehdejšího vinohradského vikáře b. Jiřího Tytla, který vykonával již rok náhradní vojenskou službu, a společně pomáhali s naší předkonfirmační přípravou. Po pravé ruce b. faráře je to bratr Dr. Eugen Zelený a po levé ruce tehdejší vinohradský kurátor bratr Jan Filipi. Druhou vzpomínkou, která nám na konfirmaci zbyla, je kniha od b. f. B. Jerieho: „Na cestu životem“, darovaná nám vinohradským staršovstvem.

Aleš Laichter

Vyšlo v Hroznu č. 135, ročník 2013. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech